La dolce vita

S-a insistat mult pe faptul că Federico Fellini portretizează în La dolce vita pierderea inocenţei, decadenţa, chiar decăderea Romei, ucest epicentru al civilizației occidentale…