La revedere, acolo sus

Cinema francez destinat publicului larg, apropiat ca narativ și sensibiloșenie de alde Victor Hugo și Guillermo del Toro În tranșeele primului Război Mondial, soldatul…

Vampiri de lut

Un film de groază haotic, frisonant, cumva amuzant și totalmente halucinant. Nu sunt vampiri, sunt de fapt clone din lut ale unor elevi și…

Explozia: Arde, uite cum arde!

La 45 de ani de la premieră Explozia lui Mircea Drăgan, singurul disaster-movie mioritic al socialismului multilateral dezvoltat este o ocazie de nostalgii, revizionări,…

A șaptea pecete

Sumbru și compact, mustind de umanitate și înghețat într-o splendoare nepământeană ”filmul fantastic” al lui Ingmar Bergman este o piesă inestimabilă de Cinema Un…